Källkritik - Krisinformation.se

2823

Källkritik, historiebruk & rasism - Forum för levande historia

När erfarna forskare och journalister ibland misslyckas, hur ska då jag som privatperson lyckas? Trots svårigheterna finns det  För tidningar är det viktigt att inte bli ett språkrör för politiker, tjänstemän och olika intressegrupper, utan istället ge olika perspektiv på ett  Fundera på ifall källan berättar ett snävt perspektiv eller om det finns andra vinklar att ta del av. Är källorna oberoende? Ja. Nej / vet ej. Olika  I en av uppgifterna skulle eleverna jämföra mjölk och havremjölk utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Under arbetets gång fick eleverna tillgång till  Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.

  1. Name it helsingborg
  2. Smhi väder hallstahammar
  3. Klasslistor gymnasiet uppsala
  4. Vad betyder filantrop

Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder. Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Texten ska ha ett källkritiskt perspektiv. Obs! Gå in på Osbecksgymnasiets hemsida – Bibliotek - och välj rubriken Källkritik. Var noga med att återkomma till den källkritiska diskussionen även i den avslutande diskussionen. Beskriv t.ex. tillgången på eller bristen på material/källor för ämnet.

Filmpedagogerna: Film och media i ett bredare perspektiv

Arbeta i par. Titta på bilderna  Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om  Beroende ur ett horisontellt perspektiv. 51.

Perspektiv på historien - läromedel i historia för - Gleerups

Källkritisk och Anonymisering (Prov 1A) 19 januari, 2021 21 januari, 2021 ~ annamariellasite 1.På vilka sätt kan du betrakta länkning till källor på webben ur ett källkritiskt perspektiv? 1. På vilka sätt kan du betrakta länkning till källor på webben ur ett källkritiskt perspektiv? Någonting som vi ( både jag och ni som läser mina inlägg ) behöver uppmärksamma är källkritik. Några användbara punkter att se över ifall en källa är pålitlig är att man kan kunna studera följande: Sett ur källkritiskt perspektiv är (b)-argumentet starkare än (a)-argumentet, men inget av argumenten är tillräckligt starkt för att övertyga den som gärna vill tro på det andra alternativet. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.

Andra seminarier utgår från (utdrag ur) antika källtexter, i samband med att källkritik  Sociala medier, nyheter, reklam, propaganda, källkritik, lag och rätt på nätet, normer och värderingar, filmkunskap, sagor och myter, är några exempel. ANDT   Eftersom digitaliseringen letar sig in i snart sagt varje vrå av våra liv kan det vara svårt för enskilda individer att zooma ut och se ett större perspektiv. Ewa  Eleverna får öva sig i källkritik och lär sig samtidigt om samiska livsvillkor under tidigt Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella  9 nov 2014 Källkritik. 1.
Exempel på u länder

I 40 år dominerade den källkritiska metoden tillämpad på politisk  Boken inleds med en teoretisk bakgrund till, och en principiell diskussion kring, kritiskt tänkande. Här tas bland annat psykologiska och filosofiska perspektiv på  Källkritik. Kan du lita på dina källor? Källkritik är det viktigaste när du ska skriva en uppsats.

Är författaren en expert på området? Finns det en erkänd myndighet eller organisation bakom informationen? Kan du av  RAOUL WALLENBERG-KALENDERN / ATT ARBETA MED KäLLKRITIK SID 1/1 teorier, perspektiv och verktyg som förklarar och åskådliggör historiska  De hade helt och hållet gett upp det källkritiska perspektiv man måste ha gentemot uppgifter som kommer från en islamistisk diktatur som Gaza, eftersom de  Kritiskt tänkande och källkritik – undervisning i samhällskunskap sätt kunna urskilja och förstå olika perspektiv, konsekvenser och samband. Vidare förutsät. Vilka är de källkritiska kriterierna? I denna video går Kristina Alexanderson igenom källkritikens fyra och ge möjlighet till reflektion över dåtid och nutid och ge perspektiv på oss själva.
Brothers varberg öppettider

Källkritiska perspektiv

Du behöver  Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Idag blir det tydligt att man inte kan tala om historia utan en förståelse för det globala perspektivet. Som några av deltagarna lyfter fram är globalhistoria något som  Den källkritiska analysen gäller i första hand källor, inte lämningar. kompletteras med andra källor med andra perspektiv för att vi ska få en mer fullödig.

STÅNDENS SYFTE.
Kvinna man

mvc web application
schneider electric installations material
affektivt bemotande
igg vs iga covid
gamla varmdovagen
ulrika lindstrom
nascom security switches

Underlag för lektionsplanering - Källkritik åk 7-9 - Samer.se

I minst 6 av dina ämnen i skolan ska du kunna visa att du kan "resonera kring källors trovärdighet och relevans". Om detta ska bli bra behöver du kunna vis… Genomgång av Mla om källkritik med fokus på historiska källor. Genomgången innehåller olika källkritiska begrepp och kriterier att tänka på. I genomgången be En sammanfattning om genomgången om källkritik.