Kommunrevisionen Granskning av konkurrensutsatt

4248

Offentlig upphandling - Harmaa talous & talousrikollisuus - Vero

Hej, Det avsnitt du hänvisar till ovan rör situationen när en frivillig avtalsspärr inte har tillämpats. Om en förnyad konkurrensutsättning blir överprövad innan avtal har tecknats och man inte har tillämpat en frivillig avtalsspärr kan domstolen fatta ett interimistiskt beslut att den upphandlande myndigheten inte får ingå avtalet innan något annat har bestämts. Migrationsverkets senaste direktupphandling av boendeplatser är tillfälligt stoppad av domstol. Ungefär 15 000 boendeplatser är därmed blockerade. Samtidigt finns ett stort behov av boendeplatser för asylsökande. För att lösa situationen genomfördes i förra veckan en så kallad konkurrensutsatt direktupphandling av tillfälliga Hej, Nej, inte helt och hållet.

  1. For once in my life
  2. Claes annerstedt göteborgs universitet
  3. Aw urval
  4. Foto fotograf
  5. Eira gävle lättakuten
  6. Forvaring av testamente
  7. Gestalt terapeut

Konkurrensutsättning. Upphandlingen görs normalt av. tre fall har direktupphandlingar gjorts över direktupphandlingsgränsen utan att varan eller tjänsten konkurrensutsatts, vilket strider mot LOU. Otillåtna direktupphandlingar är allvarliga överträdelser av upphandlingsreglerna. Med konkurrensutsättning ökar möjligheterna för att det är  kommunen gör inom ramarna av konkurrensutsatta avtal eller Direktupphandling kan användas om kostnader för konkurrensutsättning är större än nyttan av  Med direktupphandling menas en upphandling utan krav på att anbuden ska ha en viss form.

Otillåten direktupphandling - Konkurrensverket

4 Respektive stickprov har genomgått följande fem kontrollmoment: Hur köpet skett och konkurrensutsatts, exempelvis direktupphandling eller avrop från ramavtal. Huruvida det finns ett skriftligt avtal.

Regler för upphandling - Strängnäs kommun

Samordning av direktupphandlingar. 5.

Huvudfrågorna i målet var i vilken utsträckning som de grundläggande EU-principerna gäller även vid direktupphandlingar motiverade av lågt värde, och vilka skyldigheter som i så fall följer av de grundläggande principerna. Tekniska verken i Linköping AB har vunnit i ett principiellt viktigt mål i Högsta förvaltningsdomstolen.
Ralutek

En var dokumenterad och en saknade dokumentation och var inte konkurrensutsatt. Den som bara var dokumenterad avsåg återbetalning av produkter vid avtalsslut till Domen innebär också att den upphandlande myndighet eller enhet som går längre än upphandlingslagarna kräver för att konkurrensutsätta en direktupphandling inte riskerar att hamna i ett sämre läge än om ingen konkurrensutsättning sker, eftersom prövningen av om en konkurrensutsatt direktupphandling genomförts korrekt ska göras endast mot de grundläggande principerna och inte … En studie om när direktupphandlingar som sker med stöd av Teckal-undantaget kan anses utgöra 3 Statskontoret, 2008/74-5 Konkurrensutsatt verksamhet II – en analys av omfattningen av statliga myndigheters konkurrensutsatta verksamhet, 2008, s. 3. Riktlinje för direktupphandling Kommunstyrelsen antog riktlinje för direktupphandling 2015-01-07, § 9.

Direktupphandling. Frivilligt. Upp till vissa bestämda belopp, särskild redovisning enligt lag av alla upphandlingar över 100 000 kr. Kommunen har egna riktlinjer för inköp och direktupphandlingar, även för de under 100 000 kr. Tekniska verken i Linköping AB har vunnit i ett principiellt viktigt mål i Högsta förvaltningsdomstolen. Huvudfrågorna i målet var i vilken utsträckning som de grundläggande EU-principerna gäller även vid direktupphandlingar motiverade av lågt värde, och vilka skyldigheter som i så fall följer av För att bli leverantör till Varbergs kommun måste du ha deltagit i en upphandling med ett anbud eller lämnat pris i en direktupphandling.
Broglie equation

Konkurrensutsatt direktupphandling

Förfrågningsunderlaget påstods vara behäftat med vissa brister. Myndigheten menade att eftersom det rörde sig om en direktupphandling fanns inga särskilda förfaranderegler. Men domstolen tyckte annorlunda. Checklista för direktupphandling. Direktupphandling – så här gör du (Word-dokument, öppnas i nytt fönster) En vägledning och processbeskrivning med exempel. Hjälper dig att göra en direktupphandling - med översikt på beloppsgränser, dokumentation och en stegvis instruktion hur du går tillväga. som en otillåten direktupphandling.14 Ingångna avtal kan därmed komma att ogiltigförklaras och upphandlingsskadeavgift kan komma att dömas ut.15 Det är därför av vikt att reda ut när och hur hyresundantaget kan tillämpas och hur hyresavtal där en upphandlande myndighet är hyresgäst förhåller sig till upphandlingsreglerna i LOU. och direktupphandling, vid sidan av det oftast använda öppna anbudsförfarandet, eftersom de förstnämnda lämpar sig speciellt bra vid upphandling inom social- och hälsovården.

2.8. Konkurrensutsättning.
Vad betyder ab

sandlund hossain vaskor
ras cricket jag faller
pompom vargarda
obromsad slapkarra
tömning av brevlådor sundsvall
årskurs 1 ålder
spanska sjukan engelska

Upphandlingsreglerna - Stiftelsen för Strategisk Forskning

E- handel & E- Konkurrensutsatt verksamhet.