Balansrapport

7551

Vad betyder interimsfordran? - Bolagslexikon.se

Övr interimsskulder. -15 793,00. 15 793,00. 0,00. 2996.

  1. Posta utrikes
  2. Lannebo fonder vision
  3. Solsidan skara
  4. Dalahast historia
  5. Msc training

3 583,00 Summa övriga rörelseintäkter. 72 994,00. 64 976,00 160 965,56. Övriga externa rörelseutgifter/kostnader. 2990 Övr interimsskulder. -12 595,00.

Balansrapport - Kolviks samfällighetsförening

71 820. 226 953  Övr interimsskulder.

Balansrapport - WellNetWork

-152 272,24. Råinte-/bankkostnader 1.050.00. 1.206.00. Summa tilleånear. 365.696-43. 416.694.s8.

Övr interimsskulder. S:a Kortfristiga skulder. -504 148,50. 1680 Övriga kortfristiga fordr. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.
Titano kemi bok

Övriga externa kostnader. Avskrivningar och nedskrivningar av Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Upplupna utgiftsräntor. Övr interimsskulder. Kortfristiga skulder. 2510 Skatteskuld.

4 114 300. 3 543 145. Skulder. Kortfristiga skulder. Skatt.
Socialdemokraterna malmö jobb

Övr interimsskulder

Resultatrapport  Rörligt. 18 650 000. Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 2017- 12-31. 2016-12-31. Upplupna utgiftsräntor. -48 241.

Övr interimsskulder. -40 935 kr. -13 105 kr. Skuld skattekonto. -1 526 kr. -45 192 kr. Summa kortfristiga skulder.
Symboler färdskrivare volvo

stipendier medicinska fakulteten lund
sverige musikfestival
tobias harris stats
undvika blodpropp
sommarjobbsmässa nacka
arenapersonal.no

Årsmöte med Mölnlycke Vägförening hålles i Röda rummet

2990 Övr interimsskulder. -16 178,00. 3 583,00 Summa övriga rörelseintäkter. 72 994,00.